UPUTSTVA ZA KORIŠTENJE PROGRAMA ZUBOTEHNIČAR

Stvaranje novog računa:
1. Klik na Kreiraj novi račun ili F1 na tipkovnici.
2. Upisati ime i prezime pacijenta u polje Pacijent.

Izbor postupaka :
Postupak se bira dvoklikom na prvu kolonu (siva) u tablici lijevo gore (svijetloplava slova). Ako želite izabrati više od jednog postupka dvokliknite onoliko puta koliko postupaka želite. Postupak se briše dvoklikom na polje Kol.
Podatke u tablici s postupcima možete mijenjati ili nadopunjavati klikom na Opcije-Omogući promjenu zubotehn. postupaka. Ako ne želite da na računu budu protetske šifre stomatologa nego šifre tehničara - promjenite šifre u koloni Sifra. Ako želite upisati novi postupak - spustite se u posljednji red u tablici i upišite podatke za novi postupak. Privatni postupci počinju sa slovom P (npr. P93008) a možete ih šifrirati proizvoljno (preporuka je ispred HZZO šifre dodati slovo P). Postupci HZZO-a imaju već određene brojevne šifre. Cijenu privatnog postupka upisujete u kunama u koloni Bod, a u koloni materijal ostavljate 0.

Izbor ordinacija (stomatologa):
Najprije unesite podatke stomatologa s kojima surađujete klikom na Opcije-Ordinacije-Upis nove ordinacije. Nakon toga dvoklikom na sivu kolonu izaberite stomatologa. Podatke ordinacija možete promijeniti klikom na Opcije-Ordinacije-Promjena podataka ordinacije. U polje Doktor upišite proizvoljni tekst (npr. ime i prezime doktora) koji vas asocira na ordinaciju (to polje se ne prikazuje na računu za razliku od ostala 3 polja).

Ispis računa na pisaču:

Klikom na ISPIS RAČUNA ili F12 na tipkovnici printate račune na A4 papir, u onoliko primjeraka koliko definirate u polju Broj kopija na stranici Opći podaci.

Bilješke o radu:
Klikom na ovo polje otvarate stranicu za upis bilježaka o protetskom radu - tu proizvoljno po želji u formi slobodnog teksta možete upisivati bilješke vezane za protetski rad.

Opći podaci zubotehničkog laboratorija:
Klikom na Opcije-Opći podaci otvarate stranicu s podacim zubotehničkog laboratorija. Prije početka korištenja programa unesite vaše podatke. Na toj stranici mijenjate i vrijednost boda te određujete broj kopija kod ispisa računa.

Promjena broja računa i brisanje računa:
Ako npr. ne želite krenuti s računima od broja 1 (jer već imate neke račune u tekućoj godini) onda možete klikom na Opcije-promjena broja računa promjeniti broj računu. Također, ako se ukaže potreba možete neki račun i poništiti klikom na Opcije-Brisanje računa.

Pronalaženje računa:

U polje Pronađi pac. upišite par početnih slova i pritiskajte tipku ENTER te će program pronalaziti pacijente čije ime (odnosno prezime) počinje sa slovima koje ste upisali idući od posljednjih prema prvim računima.

Nova poslovna godina:
Na početku nove kalendarske godine program će vas upozoravati da potvrdite novu poslovnu godinu - kako bi računi krenuli od broja 1 u novoj godini. Ukoliko to ne želite nego želite da se niz nastavi iz stare u novu godinu - onda promjenite ponuđenu godinu i upišite staru. Također na početku nove godine provjerite i eventualno promjenite predbroj računa.

Praćenje nabave i potrošnje materijala (kartice materijala):
Klikom na Materijali otvara se stranica za praćenje materijala. Klikom na Upis novog materijala, u evidenciju se upisuju pojedini materijali.
Ulaz ili nabava materijala: dvoklikom iz lijeve tablice se izabere materijal, upiše se količina, datum i broj nabavnog računa i onda se klikne na ULAZ (nabava).
Izlaz (potrošnja ili rashod): dvoklikom iz lijeve tablice se izabere materijal, upiše se količina i datum i onda se klikne na IZLAZ (potrošnja ili nabava).
Klikom na Opcije možete birati prikaz svih ulaza, izlaza i kartica materijala.
Klikom na Opcije-Definicija potrošnje materijala po protezi otvara se stranica na kojoj se za svaki protetski rad definira potrošnja materijala. Program automatski vodi potrošnju preko računa - ne treba ručno skidati materijale (iako postoji mogućnost i ručnog upisa).

Arhiviranje podataka :
Prilikom izlaza iz programa ponudit će se arhiviranje podataka. Preporučuje se arhiviranje nakon svakog izlaska iz programa - na memory key (bilo kojeg kapaciteta, npr. 1 Gb). Ako dođe do kvara ili krađe računala, pomoću podataka na memory keyu možete pokrenuti program na bilo kojem računalu i podaci će biti sačuvani.

Nadogradnju programa možete izvršiti na www.inmed.hr ili direktno iz programa klikom na Opcije-Nadogradnja programa (Internet) - prethodno uključite vezu na Internet.

Program možete besplatno isprobati kroz 2 mjeseca, a nakon toga za daljnje korištenje programa potrebno je uplatiti godišnju naknadu 485,56 kn (398 kn + PDV) putem virmana (program će sam dojaviti dodatne informacije za uplatu (žiro račun, poziv na broj itd.)).

Informacije o programu možete dobiti na telefonima: 023/214-479 098/843-585 091/5655-916